สมาพันธ์ฯ เดินหน้ามอบอีก 4 รางวัลนาฏราชครั้งที่ 12 ให้ อสมท.

Nataraja0

ยังคงเดินหน้าเดินสายต่อเนื่องอีกเป็นวันที่ 2 สำหรับสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียง  และวิทยุโทรทัศน์ โดยครั้งนี้  คุณวัชระ แวววุฒินันท์ นายกสมาพันธ์ฯ ได้เดินทางไปมอบรางวัลนาฏราชครั้งที่ 12 ประจำปี 2563  ณ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) กับ 4 รางวัลคุณภาพจากรางวัลสำหรับวิทยุ ได้แก่

1.รางวัล “ผู้จัดรายการข่าวและสาระยอดเยี่ยม” ได้แก่ คุณไพศาล  มังกรไชยา จากรายการ เจาะลึกประเด็นร้อน

2.รางวัล “สถานีข่าวและสาระยอดเยี่ยม” ได้แก่ สถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5  

3.รางวัล “รายการข่าวและสาระยอดเยี่ยม”  ได้แก่ รายการเจาะลึกประเด็นร้อน  

4.รางวัล “สถานีท้องถิ่นข่าวและสาระยอดเยี่ยม” ได้แก่ สถานีวิทยุอสมท  จ.ยะลา

    ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณเกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ ผู้อำนวยการใหญ่ ของ อสมท.เป็นผู้รับมอบรางวัลนาฏราช ร่วมกับคณะผู้บริหารและทีมงาน ตลอดจนผู้ที่ได้รับรางวัลทุก ๆ ท่าน โดยมี                คุณจำนรรค์ ศิริตัน หนุนภักดี  นายกกิตติมศักดิ์ของสมาพันธ์ฯ ร่วมแสดงความยินดีด้วย.

Scroll to Top