ที่สุดแห่งเกียรติยศ สมาพันธ์ฯ มอบรางวัลเกียรติยศด้านวิทยุ ให้วิทยา ศุภพรโอภาส

Nataraja001

อีกหนึ่งรางวัลอันทรงคุณค่าของ “นาฏราช” ที่ถือเป็นความภาคภูมิใจที่มอบให้แก่บุคคลที่ทรงคุณค่าทางด้านวงการวิทยุกระจายเสียง นั่นคือรางวัลเกียรติยศด้านวิทยุ โดยล่าสุด ทางสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ได้เดินทางไปมอบรางวัลเกียรติยศด้านวิทยุ นาฏราชครั้งที่ 12 ให้แก่ 

คุณวิทยา ศุภพรโอภาส ณ บริษัท Express Entertainment จำกัด โดยมี คุณเขมทัตต์ พลเดช นายกกิตติมศักดิ์ สมาพันธ์ฯ เป็น    ผู้มอบรางวัล พร้อมทั้งคุณวีรินทร์ อรวัฒนพันธุ์ ผู้จัดการสมาพันธ์ฯ ร่วมเป็นสักขีพยานและแสดงความยินดี พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

    รางวัลเกียรติยศด้านวิทยุ ทางคณะกรรมการสมาพันธ์ฯ จะนำเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมกับรางวัลดังกล่าว และตัดสินโดยการลงคะแนนโหวตเพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมกับรางวัลที่สุด โดยพิจารณาจากผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อคนในวงการ และสร้างคุโณปการให้เกิดแก่วงการวิทยุของเมืองไทย ซึ่งมีการประกาศรายชื่อในงานนาฏราชครั้งที่ 12 ที่ผ่านมา โดยผู้ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศด้านวิทยุ คือคุณวิทยา ศุภพรโอภาส  ทางสมาพันธ์ฯ ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งมา ณ โอกาสนี้

Nataraja003
Nataraja002
Scroll to Top