รายชื่อสมาชิกสามัญ

ลำดับบริษัท / องค์กรสถานี / ประเภทผู้มีอำนาจลงนาม
1สถานีโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5)ช่อง 1
สถานีโทรทัศน์
พล.ท.รังษี กิติญาณทรัพย์
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
2สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (ThaiPBS)ช่อง 3
สถานีโทรทัศน์
คุณวิลาสินี พิพิธกุล
ผู้อำนวยการสถานี
3บริษัท ไทยนิวส์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (TNN24)ช่อง 16
สถานีโทรทัศน์
คุณองอาจ ประภากมล
กรรมการผู้จัดการใหญ่
4บริษัท เนชั่นบรอดแคสติ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)ช่อง 22
สถานีโทรทัศน์
คุณฉัตรชัย ภู่โคกหวาย
กรรมการผู้จัดการ
5บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จำกัด (Workpoint)ช่อง 23
สถานีโทรทัศน์
คุณพาณิชย์ สดสี
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
6บริษัท ทรู โฟร์ ยู สเตชั่น จำกัด (True4U)ช่อง 24
สถานีโทรทัศน์
คุณองอาจ ประภากมล
กรรมการผู้จัดการ
7บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จำกัด (GMM25)ช่อง 25
สถานีโทรทัศน์
คุณสถาพร พานิชรักษาพงษ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
8บริษัท อาร์เอส เทเลวิชั่น จำกัด (ช่อง 8)ช่อง 27
สถานีโทรทัศน์
คุณนงลักษณ์ งามโรจน์
กรรมการผู้จัดการ
9บริษัท โมโน บรอดคาสท์ จำกัด (MONO)ช่อง 29
สถานีโทรทัศน์
คุณบรรณสิทธิ์ รักวงษ์
ผู้อำนวยการสถานี
10บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ช่อง 30
สถานีโทรทัศน์
รักษาการ
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
11บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด (ONE31)ช่อง 31
สถานีโทรทัศน์
คุณเดียว วรตั้งตระกูล
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
12บริษัท ทริปเปิลวี บรอดคาสท์ จำกัด (Thairat TV)ช่อง 32
สถานีโทรทัศน์
คุณวัชร วัชรพล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
13บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (ช่อง 3)ช่อง 33
สถานีโทรทัศน์
สุรินทร์ กฤตยาพงศ์พันธุ์
กรรมการผู้อำนวยการ
14บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัดช่อง 33
สถานีโทรทัศน์
คุณชาคริต ดิเรกวัฒนชัย
หัวหน้าคณะบริหารสายกิจการองค์กร
15บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด (Amarin TV)ช่อง 34
สถานีโทรทัศน์
คุณศิริ บุญพิทักษ์เกศ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
16บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด (ช่อง7)ช่อง 35
สถานีโทรทัศน์
ดร.เยาวลักษณ์ พูลทอง
กรรมการผู้จัดการ
17บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด (PPTV)ช่อง 36
สถานีโทรทัศน์
รักษาการ
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
18บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)ผู้ผลิตคุณศุภชัย เจียรวนนท์
ประธานกรรมการบริหาร
19บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัดผู้ผลิตคุณรติวัลคุ์ ธนาธรรมโรจน์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
20บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ผู้ผลิตคุณจาฤก กัลย์จาฤก
ประธานกรรมการบริษัท
21บริษัท บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จำกัดผู้ผลิตคุณอรุโณชา ภาณุพันธุ์
กรรมการผู้จัดการ
22บริษัท เดอะวัน เอนเตอร์ไพร์ส จำกัด ผู้ผลิตคุณถกลเกียรติ วีรวรรณ
ประธานกรรมการฝ่ายบริหาร
23บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัดผู้ผลิตคุณวิชพัชร์ โกจิ๋ว
กรรมการบริหาร
24บริษัท เซิร์ช เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัดผู้ผลิตคุณวิบูลย์ ลีรัตนขจร
กรรมการผู้จัดการ
25บริษัท นาดาว บางกอก จำกัดผู้ผลิตคุณทรงยศ สุขมากอนันต์
กรรมการผู้จัดการ
26บริษัท มีเดีย สตูดิโอ จำกัดผู้ผลิตดร.เยาวลักษณ์ พูลทอง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
27บริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัดผู้ผลิตคุณกณพ ศุภมานพ
รองประธานเจ้าหน้าหน้าที่ฝ่ายธุรกิจคอนเทนท์
28บริษัท ทีวีธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)ผู้ผลิตคุณสมพงษ์ วรรณภิญโญ
ประธานที่ปรึกษา
29บริษัท ชลลัมพี โปรดั๊กชั่น จำกัดผู้ผลิตคุณสรวงสุดา ชลลัมพี
กรรมการผู้จัดการ
30บริษัท ทีวี ซีน จำกัดผู้ผลิตคุณณัฎฐนันท์ ฉวีวงษ์
กรรมการผู้จัดการ
31บริษัท เฮลิโคเนีย จำกัดผู้ผลิตคุณกิตติกร เพ็ญโรจน์
กรรมการผู้จัดการ
32บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) วิทยุคลื่นวิทยุคุณวิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์
ผู้ช่วยกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักวิทยุ
33บริษัท เอ-ไทม์ มีเดีย จำกัดGreen Wave 106.5คุณสมโรจน์ วสุพงศ์โสธร
กรรมการผู้จัดการ
34สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทยสมาคมคุณวิริยา ธรรมเรืองทอง
นายกสมาคม
35สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยสมาคมคุณอ่อนอุษา ลำเลียงพล
นายกสมาคม

รายชื่อสมาชิกวิสามัญ

ลำดับบริษัท / องค์กรสถานี / ประเภทผู้มีอำนาจลงนาม
1บริษัท จี เอ็มเอ็ม วัน ทีวี จำกัดช่องวัน 31
สถานีโทรทัศน์
คุณถกลเกียรติ วีรวรรณ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2บริษัท พอดีคำ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัดผู้ผลิตคุณธงชัย ประสงค์สันติ
กรรมการผู้จัดการ
3บริษัท ยูม่า 99 จำกัดผู้ผลิตคุณยุวดี ไทยหิรัญ
กรรมการผู้จัดการ
4บริษัท บ๊อบ 2005 จำกัดผู้ผลิตคุณณัฐธีร์ โกศลพิศิษฐ์
กรรมการผู้จัดการ
5บริษัท ซูเปอร์จิ๋ว จำกัดผู้ผลิตคุณนฑาห์ มหันตพล
กรรมการผู้จัดการ
6บริษัท วู้ดดี้ เวิลด์ จำกัดผู้ผลิตคุณวุฒิธร มิลินทจินดา
กรรมการผู้จัดการ
7บริษัท เซ้น เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัดผู้ผลิตคุณอุรามณี ชยามฤต
ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร
8บริษัท ผองผล จำกัดผู้ผลิตคุณเกียรติสุดา ภิรมย์
กรรมการผู้จัดการ
9บริษัท เมกเกอร์ เจ กรุ๊ป จำกัดผู้ผลิตคุณจริยา แอนโฟเน่
กรรมการผู้จัดการ
10บริษัท เป่า จิน จง จำกัดผู้ผลิตคุณนพพล โกมารชุน
กรรมการผู้จัดการ
11บริษัท เคซีเอส แอ๊ดเวอร์ ไทซิ่ง จำกัดผู้ผลิตคุณสมมาตร์ สถิตย์เสถียร
กรรมการผู้จัดการ
12บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด ผู้ผลิตคุณสุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ
กรรมการผู้จัดการ
13บริษัท เฮอร์คิวลิส ครีเอชั่น จำกัดผู้ผลิตคุณสุชีพ แก้วประเสริฐ
กรรมการผู้จัดการ
14บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัดผู้ผลิตคุณสยาม สังวริบุตร
กรรมการผู้จัดการ
15บริษัท โคเมดี้ไลน์ จำกัดผู้ผลิตคุณพิริยะ โพธิ์วิจิตร
กรรมการผู้จัดการ
16บริษัท เดนเวอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ทีวี จำกัดผู้ผลิตคุณเจริญชัย หวังอารยธรรม
กรรมการผู้จัดการ
17บริษัท เมคเกอร์ กรุ๊ฟ จำกัดผู้ผลิตคุณมยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช
กรรมการผู้จัดการ
18บริษัท เอฟฟ์ จำกัดผู้ผลิตคุณนิรุฒน์ ตันอนุชิตติกุล
ประธานกรรมการบริหาร
19บริษัท โพลีพลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัดผู้ผลิตคุณอรพรรณ วัชพล
กรรมการผู้จัดการ
20บริษัท บอร์นแอนด์เอสโซซิเอทส์ จำกัดผู้ผลิตคุณไตรภพ ลิมปพัทธ์
กรรมการผู้จัดการ
21บริษัท 599 ออนแอร์ จำกัด ผู้ผลิตคุณกาญจนพร ปลอดภัย
กรรมการผู้จัดการ
22บริษัท แอไทม์ เซอร์วิส จำกัดผู้ผลิตคุณเปรมวดี อยู่หุ่น
กรรมการผู้จัดการ
23บริษัท สแปลช อินเตอร์ แอ็คทีฟ จำกัดผู้ผลิตคุณนรศักดิ์ รัตนเวโรจน์
กรรมการผู้จัดการ
24บริษัท ไทเกอร์ แท็คทีมผู้ผลิตคุณพิไลวรรณ บุญล้น
กรรมการผู้จัดการ
25บริษัท เริงฤทธิ์ ชัยเมธ จำกัดผู้ผลิตคุณเริงฤทธ์ แมคอินทอช
กรรมการผู้จัดการ
26 บริษัท ทริปเปิ้ล ทู จำกัดผู้ผลิตคุณเกียรติ กิจเจริญ
กรรมการผู้จัดการ
27บริษัท ดี.ดอคคิวเมนทารี่ จำกัดผู้ผลิตคุณคงกะพัน แสงสุริยะ
กรรมการผู้จัดการ

รายชื่อสมาชิกกิตติมศักดิ์

ลำดับผู้มีอำนาจลงนามบริษัท / องค์กรสถานี / ประเภทผู้ประสานงานติดต่อ
1สุรินทร์ กฤตยาพงศ์พันธุ์
กรรมการผู้อำนวยการ
บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัดช่อง 3คุณนิมะ081-816-3356 (คุณนิมะ)
nima@thaitv3.com
2พล.ท.รังษี กิติญาณทรัพย์
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5คุณเปา02-238-8555
sonic_pao@hotmail.com
3ดร.เยาวลักษณ์ พูลทอง
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัดช่อง 7คุณลำดวน 02-610-0777 (คุณลำดวน)
lumdoun@ch7.com
4คุณเขมทัตต์ พลเดช
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)ช่อง 9คุณศิริลักษณ์02-201-6368 (คุณเอ๋)
siriluck.Sr@mcot.net
5คุณศุภชัย เจียรวนนท์
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)สำนักงานใหญ่คุณฟา089-762-0773 (คุณฟา)
pokked_pra@truecorp.co.th
Scroll to Top