รายชื่อสมาชิกสามัญ

ลำดับบริษัท / องค์กรสถานี / ประเภทผู้มีอำนาจลงนาม
1สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5)ช่อง 5
สถานีโทรทัศน์
พลเอก รังษี กิติญาณทรัพย์
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
2สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (ThaiPBS)ช่อง 3
สถานีโทรทัศน์
รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล
ผู้อำนวยการ ส.ส.ท.
3บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัดช่อง 16
สถานีโทรทัศน์
คุณองอาจ ประภากมล
ผู้อำนวยการสถานี
และ Chief Media Officer - Media TVG
4บริษัท เนชั่น ทีวี จำกัดช่อง 22
สถานีโทรทัศน์
คุณจันทร์ตรา ลู่วีระพันธ์
ผู้อำนวยการสถานี
5บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จำกัด (Workpoint)ช่อง 23
สถานีโทรทัศน์
คุณพาณิชย์ สดสี
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
6บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด (True4U)ช่อง 24
สถานีโทรทัศน์
คุณองอาจ ประภากมล
ผู้อำนวยการสถานี
และ Chief Media Officer - Media TVG
7บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จำกัด (GMM25)ช่อง 25
สถานีโทรทัศน์
คุณกิตติศักดิ์ ช่วงอรุณ
กรรมการบริษัท
คุณสันติสุข จงมั่นคง
กรรมการบริษัท
8บริษัท อาร์.เอส. เทเลวิชั่น จำกัด (ช่อง 8)ช่อง 8
สถานีโทรทัศน์
คุณนงลักษณ์ งามโรจน์
กรรมการผู้จัดการ
9บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จำกัด (MONO29)ช่อง 29
สถานีโทรทัศน์
คุณบรรณสิทธิ์ รักวงษ์
ผู้อำนวยการสถานี
10บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ช่อง 30
สถานีโทรทัศน์
คุณสิโรตม์ รัตนามหัทธนะ
กรรมการและรักษาการ
ในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
11บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด (ONE31)ช่อง 31
สถานีโทรทัศน์
คุณเดียว วรตั้งตระกูล
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
12บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จำกัด (Thairath TV)ช่อง 32
สถานีโทรทัศน์
คุณวัชร วัชรพล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
13บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด (ช่อง 3)ช่อง 33
สถานีโทรทัศน์
คุณสุรินทร์ กฤตยาพงศ์พันธุ์
กรรมการผู้อำนวยการ
14บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัดช่อง 33
สถานีโทรทัศน์
คุณชาคริต ดิเรกวัฒนชัย
รองกรรมการผู้อำนวยการ
สำนักกิจการและสื่อสารองค์กร
15บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด (Amarin TV)ช่อง 34
สถานีโทรทัศน์
คุณศิริ บุญพิทักษ์เกศ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
16บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด (ช่อง7HD)ช่อง 35
สถานีโทรทัศน์
คุณพัฒนพงค์ หนูพันธ์
รักษาการกรรมการผู้จัดการ
17บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด (PPTV)ช่อง 36
สถานีโทรทัศน์
คุณพลากร สมสุวรรณ
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
สายการผลิตและรายการ
18บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)ผู้ผลิตคุณศุภชัย เจียรวนนท์
ประธานกรรมการบริหาร
19บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัดผู้ผลิตคุณกรินทร์ ชูพินิจ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
20บริษัท บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จำกัดผู้ผลิตคุณอรุโณชา ภาณุพันธุ์
กรรมการผู้จัดการ
21บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด (มหาชน)ผู้ผลิตคุณถกลเกียรติ วีรวรรณ
ประธานกรรมการฝ่ายบริหาร
22บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัดผู้ผลิตคุณวิชชพัชร์ โกจิ๋ว
กรรมการบริหาร
23บริษัท เซิร์ช เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัดผู้ผลิตคุณวิบูลย์ ลีรัตนขจร
กรรมการผู้จัดการ
24บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)ผู้ผลิตคุณสมพงษ์ วรรณภิญโญ
กรรมการบริหาร
25บริษัท ชลลัมพี โปรดั๊กชั่น จำกัดผู้ผลิตคุณสรวงสุดา ชลลัมพี
กรรมการผู้จัดการ
26บริษัท ทีวี ซีน จำกัดผู้ผลิตคุณณัฏฐนันท์ ฉวีวงษ์
กรรมการผู้จัดการ
27บริษัท เฮลิโคเนีย เอช กรุ๊ป จำกัดผู้ผลิตคุณกิตติกร เพ็ญโรจน์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ Executive Producer
28บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) วิทยุคลื่นวิทยุคุณช่อทิพย์ นรเศรษฐ์กุล
ผู้ช่วยกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักวิทยุ
29บริษัท เอ-ไทม์ มีเดีย จำกัดคลื่นวิทยุคุณสมโรจน์ วสุพงศ์โสธร
กรรมการผู้จัดการ
30สมาคมเคเบิลทีวีและโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยสมาคมคุณวิริยา ธรรมเรืองทอง
นายกสมาคม
31สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยสมาคมคุณรติ พันธุ์ทวี
นายกสมาคม
32บริษัท ซีเนริโอ จำกัดผู้ผลิตคุณจิณณวัตร สิริวัฒน์
กรรมการผู้จัดการ
33บริษัท เจเคเอ็น เบสท์ ไลฟ์ จำกัด (JKN 18)ผู้ผลิตผศ.ดร.องอาจ สิงห์ลำพอง
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเคเอ็น เบสท์ ไลฟ์ จำกัด
และผู้อำนวยการอาวุโสสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลช่อง JKN18
34บริษัท พีซีซีดับเบิลยู โอทีที (ประเทศไทย) จำกัด (VIU)ผู้ผลิตคุณอคิรากร อิกิติสิริ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
35บริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จำกัด (WeTV)ผู้ผลิตคุณกนกพร ปรัชญาเศรษฐ
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและการขาย
และผู้จัดการ WeTV ประจำประเทศไทย
36บริษัท ไอ-ฉีอี้ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (iQIYI)ผู้ผลิตคุณผ่านศึก ธงรบ
ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเนื้อหา
37บริษัท แบล็คดอท จํากัดผู้ผลิตคุณสุวิกรม อัมระนันทน์
กรรมการผู้จัดการ
38บริษัท จูเวไนล์ จํากัดผู้ผลิตคุณฐิติ สุทธิกุลพานิช
กรรมการผู้จัดการ
39บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จํากัดผู้ผลิตคุณวราวุธ เจนธนากุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
40บริษัท อาร์ท ออฟ วันดี จํากัดผู้ผลิตดร.วิชุดา ณ สงขลา ศรียาภัย
กรรมการบริหาร
41บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)ผู้ผลิตคุณประภาวดี ธานีรนานนท์
รองกรรมการผู้อํานวยการฝ่าย Corporate Affairs
42บริษัท จีเอ็มเอ็ม สตูดิโอส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัดผู้ผลิตคุณมนฑิชา เมธานุเคราะห์
General Manager & Head Of Production
43Netflix (Thailand) Ltd.ผู้ผลิตคุณยงยุทธ ทองกองทุน
ผู้อํานวยการฝ่ายคอนเทนต์ ประจําประเทศไทย
44บริษัท ทีวีบูรพา จำกัดผู้ผลิตคุณกฤษณพล พงศ์ธนาวรานนท์
กรรมการผู้จัดการ
45บริษัท ซูเปอร์จิ๋ว จำกัดผู้ผลิตคุณนฑาห์ มหันตพล
กรรมการผู้จัดการ

รายชื่อสมาชิกวิสามัญ

ลำดับบริษัท / องค์กรสถานี / ประเภทผู้มีอำนาจลงนาม
1บริษัท พอดีคำ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัดผู้ผลิตคุณธงชัย ประสงค์สันติ
กรรมการผู้จัดการ
2บริษัท ยูม่า 99 จำกัดผู้ผลิตคุณยุวดี ไทยหิรัญ
กรรมการผู้จัดการ
3บริษัท บ๊อบ 2005 จำกัดผู้ผลิตคุณณัฐธีร์ โกศลพิศิษฐ์
กรรมการผู้จัดการ
4บริษัท วู้ดดี้ เวิลด์ จำกัดผู้ผลิตคุณวุฒิธร มิลินทจินดา
กรรมการผู้จัดการ
5บริษัท ผองผล จำกัดผู้ผลิตคุณเกียรติสุดา ภิรมย์
กรรมการผู้จัดการ
6บริษัท เมกเกอร์ เจ กรุ๊ป จำกัดผู้ผลิตคุณจริยา แอนโฟเน่
กรรมการผู้จัดการ
7บริษัท เป่า จิน จง จำกัดผู้ผลิตคุณนพพล โกมารชุน
กรรมการผู้จัดการ
8บริษัท เคซีเอส แอ๊ดเวอร์ไทซิ่ง จำกัดผู้ผลิตคุณสมมาตร์ สถิตย์เสถียร
กรรมการผู้จัดการ
9บริษัท เฮอร์คิวลิส ครีเอชั่น จำกัดผู้ผลิตคุณสุชีพ แก้วประเสริฐ
กรรมการผู้จัดการ
10บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัดผู้ผลิตคุณสยาม สังวริบุตร
กรรมการผู้จัดการ
11บริษัท โคเมดี้ไลน์ จำกัดผู้ผลิตคุณพิริยะ โพธิ์วิจิตร
กรรมการผู้จัดการ
12บริษัท เดนเวอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ทีวี จำกัดผู้ผลิตคุณเจริญชัย หวังอารยธรรม
กรรมการผู้จัดการ
13บริษัท เมคเกอร์ กรุ๊ฟ จำกัดผู้ผลิตคุณมยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช
กรรมการผู้จัดการ
14บริษัท เอฟฟ์ จำกัดผู้ผลิตคุณนิรุฒน์ ตันอนุชิตติกุล
ประธานกรรมการบริหาร
15บริษัท โพลีพลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัดผู้ผลิตคุณณัฏฐา นพชาติ
รองกรรมการผู้จัดการ
16บริษัท บอร์นแอนด์เอสโซซิเอทส์ จำกัดผู้ผลิตคุณไตรภพ ลิมปพัทธ์
กรรมการผู้จัดการ
17บริษัท 599 ออนแอร์ จำกัด ผู้ผลิตคุณกาญจนพร ปลอดภัย
กรรมการผู้จัดการ
18บริษัท แอไทม์ เซอร์วิส จำกัดผู้ผลิตคุณเปรมวดี อยู่หุ่น
กรรมการผู้จัดการ
19บริษัท สแปลช อินเตอร์ แอ็คทีฟ จำกัดผู้ผลิตคุณนรศักดิ์ รัตนเวโรจน์
กรรมการผู้จัดการ
20บริษัท ไทเกอร์ แท็คทีม จำกัดผู้ผลิตคุณพิไลวรรณ บุญล้น
กรรมการผู้จัดการ
21บริษัท เริงฤทธิ์ ชัยเมธ จำกัดผู้ผลิตคุณเริงฤทธ์ แมคอินทอช
กรรมการผู้จัดการ
22 บริษัท ทริปเปิ้ล ทู จำกัดผู้ผลิตคุณเกียรติ กิจเจริญ
กรรมการผู้จัดการ
23บริษัท ดี.ดอคคิวเมนทารี่ จำกัดผู้ผลิตคุณคงกะพัน แสงสุริยะ
กรรมการผู้จัดการ
24บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ผู้ผลิตคุณศศิกร ฉันท์เศรษฐ์
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
25บริษัท มีเดีย สตูดิโอ จำกัดผู้ผลิตดร.เยาวลักษณ์ พูลทอง
กรรมการ
คุณสรรสฤษดิ์ อยู่บำรุง
กรรมการ
คุณสุภาพรรณ วิสฤตาภา
กรรมการ
26บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (สถานีวิทยุ จส 100)สถานีวิทยุคุณหญิงสุวิมล ผึ่งประเสริฐ
กรรมการบริหาร
27สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสถานีวิทยุนายตรีเทพ ไทยคุรุพันธ์
กรรมการผู้อำนวยการ

รายชื่อสมาชิกกิตติมศักดิ์

ลำดับผู้มีอำนาจลงนามบริษัท / องค์กรสถานี / ประเภท
1คุณสุรินทร์ กฤตยาพงศ์พันธุ์
กรรมการผู้อำนวยการ สายธุรกิจโทรทัศน์
บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัดช่อง 3
2พลเอก รังษี กิติญาณทรัพย์
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
3คุณพัฒนพงค์ หนูพันธ์
รักษาการกรรมการผู้จัดการ
บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัดช่อง 7
4รองศาสตราจารย์ เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)ช่อง 9
5คุณศุภชัย เจียรวนนท์
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)สำนักงานใหญ่
Scroll to Top