รายชื่อสมาชิกสามัญ

ลำดับบริษัท / องค์กรสถานี / ประเภทผู้มีอำนาจลงนาม
1สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (ThaiPBS)ช่อง 3รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล
ผู้อำนวยการ ส.ส.ท.
2สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ 5)ช่อง 5กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
3บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัดช่อง 16คุณองอาจ ประภากมล
Chief Media Officer
4บริษัท เจเคเอ็น เบสท์ ไลฟ์ จำกัด (JKN 18)ช่อง 18ผศ.ดร.องอาจ สิงห์ลำพอง
กรรมการผู้จัดการ
5บริษัท เนชั่น ทีวี จำกัดช่อง 22คุณจันทร์ตรา ลู่วีระพันธ์
ผู้อำนวยการสถานี
6บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จำกัด (Workpoint)ช่อง 23คุณพาณิชย์ สดสี
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
7บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด (True4U)ช่อง 24คุณองอาจ ประภากมล
Chief Media Officer
8บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จำกัด (GMM25)ช่อง 25คุณกิตติศักดิ์ ช่วงอรุณ
กรรมการบริษัท
คุณสันติสุข จงมั่นคง
กรรมการบริษัท
9บริษัท อาร์.เอส. เทเลวิชั่น จำกัด (ช่อง 8)ช่อง 27คุณนงลักษณ์ งามโรจน์
กรรมการผู้จัดการ
10บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จำกัด (MONO29)ช่อง 29คุณบรรณสิทธิ์ รักวงษ์
ผู้อำนวยการสถานี
11บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ช่อง 30คุณสิโรตม์ รัตนามหัทธนะ
กรรมการและรักษาการ
ในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
12บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด (ONE31)ช่อง 31คุณเดียว วรตั้งตระกูล
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
13บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จำกัด (Thairath TV)ช่อง 32คุณวัชร วัชรพล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
14บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัดช่อง 33คุณสุบัณฑิต สุวรรณนพ
รองกรรมการผู้อำนวยการ
สำนักผังรายการ
15บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัดช่อง 33คุณชาคริต ดิเรกวัฒนชัย
รองกรรมการผู้อำนวยการ
สำนักกิจการและสื่อสารองค์กร
16บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด (Amarin TV)ช่อง 34คุณศิริ บุญพิทักษ์เกศ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
17บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด (ช่อง7HD)ช่อง 35คุณพัฒนพงค์ หนูพันธ์
รักษาการกรรมการผู้จัดการ
18บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด (PPTV)ช่อง 36คุณพลากร สมสุวรรณ
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
สายการผลิตและรายการ
19บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)ผู้ผลิตคุณศุภชัย เจียรวนนท์
ประธานกรรมการบริหาร
20บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัดผู้ผลิตนายกฤษฎิ์ ชูพินิจ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
21บริษัท บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จำกัดผู้ผลิตคุณอรุโณชา ภาณุพันธุ์
กรรมการผู้จัดการ
22บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด (มหาชน)ผู้ผลิตคุณถกลเกียรติ วีรวรรณ
ประธานกรรมการฝ่ายบริหาร
23บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัดผู้ผลิตคุณวิชชพัชร์ โกจิ๋ว
กรรมการบริหาร
24บริษัท เซิร์ช เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัดผู้ผลิตคุณวิบูลย์ ลีรัตนขจร
กรรมการผู้จัดการ
25บริษัท เซิร์ช (ไลฟ์) จำกัด ผู้ผลิตคุณวิบูลย์ ลีรัตนขจร
กรรมการผู้จัดการ
26บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)ผู้ผลิตคุณสมพงษ์ วรรณภิญโญ
กรรมการบริหาร
27บริษัท ชลลัมพี โปรดั๊กชั่น จำกัดผู้ผลิตคุณสรวงสุดา ชลลัมพี
กรรมการผู้จัดการ
28บริษัท ทีวี ซีน จำกัดผู้ผลิตคุณณัฏฐนันท์ ฉวีวงษ์
กรรมการผู้จัดการ
29บริษัท เฮลิโคเนีย เอช กรุ๊ป จำกัดผู้ผลิตคุณกิตติกร เพ็ญโรจน์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ Executive Producer
30บริษัท ซีเนริโอ จำกัดผู้ผลิตกรรมการผู้จัดการ
31บริษัท แบล็คดอท จํากัดผู้ผลิตคุณสุวิกรม อัมระนันทน์
กรรมการผู้จัดการ
32บริษัท จูเวไนล์ จํากัดผู้ผลิตคุณฐิติ สุทธิกุลพานิช
กรรมการผู้จัดการ
33บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จํากัดผู้ผลิตคุณวราวุธ เจนธนากุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
34บริษัท อาร์ท ออฟ วันดี จํากัดผู้ผลิตดร.วิชุดา ณ สงขลา ศรียาภัย
กรรมการบริหาร
35บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)ผู้ผลิตคุณประภาวดี ธานีรนานนท์
รองกรรมการผู้อํานวยการ
ฝ่าย Corporate Affairs
36บริษัท จีเอ็มเอ็ม สตูดิโอส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัดผู้ผลิตคุณมนฑิชา เมธานุเคราะห์
General Manager & Head Of Production
37บริษัท ทีวีบูรพา จำกัดผู้ผลิตคุณกฤษณพล พงศ์ธนาวรานนท์
กรรมการผู้จัดการ
38บริษัท ซูเปอร์จิ๋ว จำกัดผู้ผลิตคุณนฑาห์ มหันตพล
กรรมการผู้จัดการ
39บริษัท ออเร้นจ์มาม่า จำกัดผู้ผลิตคุณจิรัฎฐ์ อุ่นแก้ว
รองประธานกรรมการ
40บริษัท เช้นจ์2561 จำกัด (CHANGE2561)ผู้ผลิตคุณสายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา
ประธานบริษัท
41บริษัท จีเอ็มเอ็ม ทีวี จำกัดผู้ผลิตคุณสถาพร พานิชรักษาพงศ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาาร
42บริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จำกัด (WeTV)แพลตฟอร์มออนไลน์คุณกนกพร ปรัชญาเศรษฐ
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและการขาย
และผู้จัดการ WeTV ประจำประเทศไทย
43บริษัท ไอ-ฉีอี้ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (iQIYI)แพลตฟอร์มออนไลน์คุณผ่านศึก ธงรบ
ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเนื้อหา
44บริษัท พีซีซีดับเบิลยู โอทีที (ประเทศไทย) จำกัด (VIU)แพลตฟอร์มออนไลน์คุณธวัตวงศ์ ศิลมานนท์
กรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทย
45บริษัท เน็ตฟลิกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (Netflix)แพลตฟอร์มออนไลน์คุณยงยุทธ ทองกองทุน
ผู้อํานวยการฝ่ายคอนเทนต์ ประจําประเทศไทย
46บริษัท เอ-ไทม์ มีเดีย จำกัดสถานีวิทยุคุณสมโรจน์ วสุพงศ์โสธร
กรรมการผู้จัดการ
47สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยสมาคมคุณรติ พันธุ์ทวี
นายกสมาคม
48สมาคมเคเบิลทีวีและโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยสมาคมคุณวิริยา ธรรมเรืองทอง
นายกสมาคม

รายชื่อสมาชิกวิสามัญ

ลำดับบริษัท / องค์กรสถานี / ประเภทผู้มีอำนาจลงนาม
1บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ผู้ผลิตคุณศศิกร ฉันท์เศรษฐ์
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
2บริษัท มีเดีย สตูดิโอ จำกัดผู้ผลิตดร.เยาวลักษณ์ พูลทอง
กรรมการ
คุณสรรสฤษดิ์ อยู่บำรุง
กรรมการ
คุณสุภาพรรณ วิสฤตาภา
กรรมการ
3บริษัท เคซีเอส แอ๊ดเวอร์ไทซิ่ง จำกัดผู้ผลิตคุณสมมาตร์ สถิตย์เสถียร
กรรมการผู้จัดการ
4บริษัท เอฟฟ์ จำกัดผู้ผลิตคุณนิรุฒน์ ตันอนุชิตติกุล
ประธานกรรมการบริหาร
5บริษัท โพลีพลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัดผู้ผลิตคุณณัฏฐา นพชาติ
รองกรรมการผู้จัดการ
6บริษัท บอร์นแอนด์เอสโซซิเอทส์ จำกัดผู้ผลิตคุณไตรภพ ลิมปพัทธ์
กรรมการผู้จัดการ
7บริษัท บ๊อบ 2005 จำกัดผู้ผลิตคุณณัฐธีร์ โกศลพิศิษฐ์
กรรมการผู้จัดการ
8บริษัท เมกเกอร์ เจ กรุ๊ป จำกัดผู้ผลิตคุณจริยา แอนโฟเน่
กรรมการผู้จัดการ
9บริษัท เมคเกอร์ กรุ๊ฟ จำกัดผู้ผลิตคุณมยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช
กรรมการผู้จัดการ
10บริษัท เป่า จิน จง จำกัดผู้ผลิตคุณนพพล โกมารชุน
กรรมการผู้จัดการ
11บริษัท สแปลช อินเตอร์ แอ็คทีฟ จำกัดผู้ผลิตคุณนรศักดิ์ รัตนเวโรจน์
กรรมการผู้จัดการ
12บริษัท ดี.ดอคคิวเมนทารี่ จำกัดผู้ผลิตคุณคงกะพัน แสงสุริยะ
กรรมการผู้จัดการ
13บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (สถานีวิทยุ จส 100)สถานีวิทยุคุณหญิงสุวิมล ผึ่งประเสริฐ
กรรมการบริหาร
14สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสถานีวิทยุนายตรีเทพ ไทยคุรุพันธ์
กรรมการผู้อำนวยการ
15บริษัท ชาเนส มิวสิค โปรดักชั่น จำกัดสถานีวิทยุคุณธเนส สุขวัฒน์
กรรมการบริษัท
คุณผุสชา โทณะวณิก
กรรมการบริษัท

รายชื่อสมาชิกกิตติมศักดิ์

ลำดับผู้มีอำนาจลงนามบริษัท / องค์กรสถานี / ประเภท
1กรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
2คุณสิโรตม์ รัตนามหัทธนะ
กรรมการและรักษาการ
ในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) (MCOT)ช่อง 30
3คุณสุบัณฑิต สุวรรณนพ
รองกรรมการผู้อำนวยการ
สำนักผังรายการ
บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด ช่อง 33
4คุณพัฒนพงค์ หนูพันธ์
รักษาการกรรมการผู้จัดการ
บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด (ช่อง7HD)ช่อง 35
5คุณศุภชัย เจียรวนนท์
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)ผู้ผลิต
Scroll to Top