รายชื่อสมาชิกสามัญ

ลำดับบริษัท / องค์กรสถานี / ประเภทผู้มีอำนาจลงนาม
1สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (ThaiPBS)ช่อง 3รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล
ผู้อำนวยการ ส.ส.ท.
2สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ 5)ช่อง 5กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
3บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัดช่อง 16คุณองอาจ ประภากมล
Chief Media Officer
4บริษัท เจเคเอ็น เบสท์ ไลฟ์ จำกัด (JKN 18)ช่อง 18
5บริษัท เนชั่น ทีวี จำกัดช่อง 22คุณจันทร์ตรา ลู่วีระพันธ์
ผู้อำนวยการสถานี
6บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จำกัด (Workpoint)ช่อง 23คุณพาณิชย์ สดสี
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
7บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด (True4U)ช่อง 24คุณองอาจ ประภากมล
Chief Media Officer
8บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จำกัด (GMM25)ช่อง 25คุณกิตติศักดิ์ ช่วงอรุณ
กรรมการบริษัท
คุณสันติสุข จงมั่นคง
กรรมการบริษัท
9บริษัท อาร์เอส มัลติมีเดีย แอนด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัดช่อง 27คุณนงลักษณ์ งามโรจน์
กรรมการผู้จัดการ
10บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จำกัด (MONO29)ช่อง 29คุณบรรณสิทธิ์ รักวงษ์
ผู้อำนวยการสถานี
11บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ช่อง 30คุณผาติยุทธ ใจสว่าง
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่
12บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด (ONE31)ช่อง 31คุณเดียว วรตั้งตระกูล
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
13บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จำกัด (Thairath TV)ช่อง 32คุณวัชร วัชรพล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
14บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัดช่อง 33คุณสุบัณฑิต สุวรรณนพ
รองกรรมการผู้อำนวยการ
สำนักผังรายการ
15บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัดช่อง 33คุณชาคริต ดิเรกวัฒนชัย
รองกรรมการผู้อำนวยการ
สำนักกิจการและสื่อสารองค์กร
16บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด (Amarin TV)ช่อง 34คุณศิริ บุญพิทักษ์เกศ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
17บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด (ช่อง7HD)ช่อง 35คุณพัฒนพงค์ หนูพันธ์
กรรมการผู้จัดการ
18บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด (PPTV)ช่อง 36คุณพรชัย พูนล้ำเลิศ
รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
19บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)ผู้ผลิตคุณศุภชัย เจียรวนนท์
ประธานกรรมการบริหาร
20บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัดผู้ผลิตคุณกฤษฎิ์ ชูพินิจ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
21บริษัท บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จำกัดผู้ผลิตคุณอรุโณชา ภาณุพันธุ์
กรรมการผู้จัดการ
22บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด (มหาชน)ผู้ผลิตคุณถกลเกียรติ วีรวรรณ
ประธานกรรมการฝ่ายบริหาร
23บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัดผู้ผลิตคุณวิชชพัชร์ โกจิ๋ว
กรรมการบริหาร
24บริษัท เซิร์ช เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัดผู้ผลิตคุณวิบูลย์ ลีรัตนขจร
กรรมการผู้จัดการ
26บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)ผู้ผลิตคุณสมพงษ์ วรรณภิญโญ
กรรมการบริหาร
27บริษัท เฮลิโคเนีย เอช กรุ๊ป จำกัดผู้ผลิตคุณกิตติกร เพ็ญโรจน์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ Executive Producer
28บริษัท ซีเนริโอ จำกัดผู้ผลิตกรรมการผู้จัดการ
29บริษัท แบล็คดอท จํากัดผู้ผลิตคุณสุวิกรม อัมระนันทน์
กรรมการผู้จัดการ
30บริษัท จูเวไนล์ จํากัดผู้ผลิตคุณฐิติ สุทธิกุลพานิช
กรรมการผู้จัดการ
31บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จํากัดผู้ผลิตคุณวราวุธ เจนธนากุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
32บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)ผู้ผลิตคุณประภาวดี ธานีรนานนท์
รองกรรมการผู้อํานวยการ
ฝ่าย Corporate Affairs
33บริษัท ทีวีบูรพา จำกัดผู้ผลิตคุณกฤษณพล พงศ์ธนาวรานนท์
กรรมการผู้จัดการ
34บริษัท ซูเปอร์จิ๋ว จำกัดผู้ผลิตคุณนฑาห์ มหันตพล
กรรมการผู้จัดการ
35บริษัท ออเร้นจ์มาม่า จำกัดผู้ผลิตคุณจิรัฎฐ์ อุ่นแก้ว
รองประธานกรรมการ
36บริษัท เช้นจ์2561 จำกัด (CHANGE2561)ผู้ผลิตคุณสายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา
ประธานบริษัท
37บริษัท จีเอ็มเอ็ม ทีวี จำกัดผู้ผลิตคุณสถาพร พานิชรักษาพงศ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาาร
38บริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จำกัด (WeTV)แพลตฟอร์มออนไลน์คุณกนกพร ปรัชญาเศรษฐ
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและการขาย
และผู้จัดการ WeTV ประจำประเทศไทย
39บริษัท ไอ-ฉีอี้ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (iQIYI)แพลตฟอร์มออนไลน์คุณผ่านศึก ธงรบ
ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเนื้อหา
40บริษัท พีซีซีดับเบิลยู โอทีที (ประเทศไทย) จำกัด (VIU)แพลตฟอร์มออนไลน์คุณธวัตวงศ์ ศิลมานนท์
กรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทย
41บริษัท เน็ตฟลิกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (Netflix)แพลตฟอร์มออนไลน์คุณยงยุทธ ทองกองทุน
ผู้อํานวยการฝ่ายคอนเทนต์ ประจําประเทศไทย
42บริษัท เอ-ไทม์ มีเดีย จำกัดสถานีวิทยุคุณสมโรจน์ วสุพงศ์โสธร
กรรมการผู้จัดการ
43สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยสมาคมคุณรติ พันธุ์ทวี
นายกสมาคม
44สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุท้องถิ่นไทย สมาคมคุณสำราญ อิบรอฮีม
นายกสมาคม
45บริาัท เซิร์ช (ไลฟ์) จำกัดผู้ผลิตคุณวิบูลย์ ลีรัตนขจร
กรรมการผู้จัดการ

รายชื่อสมาชิกวิสามัญ

ลำดับบริษัท / องค์กรสถานี / ประเภทผู้มีอำนาจลงนาม
1บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ผู้ผลิตคุณศศิกร ฉันท์เศรษฐ์
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
2บริษัท มีเดีย สตูดิโอ จำกัดผู้ผลิตดร.เยาวลักษณ์ พูลทอง
กรรมการ
คุณสรรสฤษดิ์ อยู่บำรุง
กรรมการ
คุณสุภาพรรณ วิสฤตาภา
กรรมการ
3บริษัท เคซีเอส แอ๊ดเวอร์ไทซิ่ง จำกัดผู้ผลิตคุณสมมาตร์ สถิตย์เสถียร
กรรมการผู้จัดการ
4บริษัท เอฟฟ์ จำกัดผู้ผลิตคุณนิรุฒน์ ตันอนุชิตติกุล
ประธานกรรมการบริหาร
5บริษัท โพลีพลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัดผู้ผลิตคุณอรพรรณ วัชรพล
กรรมการผู้จัดการ
6บริษัท บอร์นแอนด์เอสโซซิเอทส์ จำกัดผู้ผลิตคุณไตรภพ ลิมปพัทธ์
กรรมการผู้จัดการ
7บริษัท เมคเกอร์ กรุ๊ฟ จำกัดผู้ผลิตคุณมยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช
กรรมการผู้จัดการ
8บริษัท สแปลช อินเตอร์ แอ็คทีฟ จำกัดผู้ผลิตคุณนรศักดิ์ รัตนเวโรจน์
กรรมการผู้จัดการ
9บริษัท ดี.ดอคคิวเมนทารี่ จำกัดผู้ผลิตคุณคงกะพัน แสงสุริยะ
กรรมการผู้จัดการ
10บริษัท จีเอ็มเอ็ม สตูดิโอส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัดผู้ผลิตคุณเอกชัย เอื้อครองธรรม
กรรมการผู้จัดการ
11บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (สถานีวิทยุ จส 100)สถานีวิทยุคุณหญิงสุวิมล ผึ่งประเสริฐ
กรรมการบริหาร
12สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสถานีวิทยุศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์
ประธานกรรมการบริหารสถานี และรองอธิการบดี
13บริษัท ชาเนส มิวสิค โปรดักชั่น จำกัดสถานีวิทยุคุณธเนส สุขวัฒน์
กรรมการบริษัท
คุณผุสชา โทณะวณิก
กรรมการบริษัท
14บริษัท ลูกทุ่งเน็ตเวิร์ค 24 ชั่วโมง จำกัดสถานีวิทยุ คุณอมรรัตน์ ตั้งขันติธรรม
กรรมการผู้จัดการ
15บริษัท ช้างไท เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัดสถานีวิทยุคุณเดชาธร สุวินืจจิต
กรรมการบริษัท
16บริษัท ภาคิณ มีเดีย แอนด์ วิชั่น จำกัดผู้ผลิตคุณภาคิณ มีสุข
กรรมการบริษัท
17บริษัท ชินะ เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัดผู้ผลิตคุณสุคนธวา เกิดนิมิตร
ประธานบริษัท
18บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค จำกัดผู้ผลิตคุณภาวิต จิตรกร
ประธานบริหาร
19บริษัท ดี ฮัพ เฮ้าส์ จำกัดผู้ผลิตคุณอนุสรณ์ ลิ้มประเสริฐ
ประธานบริหาร

รายชื่อสมาชิกกิตติมศักดิ์

ลำดับผู้มีอำนาจลงนามบริษัท / องค์กรสถานี / ประเภท
1คุณผาติยุทธ ใจสว่าง
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่
บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) (MCOT)ช่อง 30
2คุณพัฒนพงค์ หนูพันธ์
รักษาการกรรมการผู้จัดการ
บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด (ช่อง7HD)ช่อง 35
3คุณศุภชัย เจียรวนนท์
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)ผู้ผลิต
Scroll to Top