ติดต่อ RTBPF

สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

เลขที่ 711/8 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์ : 06 2462 8862

E-mail : rtbpf.rt@gmail.com

Scroll to Top