ติดต่อ RTBPF

สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

เลขที่ 154 ซอยลาดพร้าว 107 ถนนลาดพร้าว

แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240

โทรศัพท์ : 06 2462 8862

E-mail : rtbpf.rt@gmail.com

Scroll to Top