บทความ

แนวปฏิบัติสำหรับกิจการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้รับการผ่อนปรนในระยะที่ 2-01

แนวปฏิบัติสำหรับกิจการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้รับการผ่อนปรนในระยะที่ 2

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้ออกข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.. 2548 (ฉบับที่ 7) และมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.. 2534 ผ่อนปรนระยะที่ 2

Netflix ไม่สะดุด COVID-19

‘Netflix’ ไม่สะดุด COVID-19 เผยผลประกอบการ Q1/2020 ผู้ใช้รายใหม่พุ่ง 2 เท่า เกือบ 16 ล้านคน

อย่างที่รู้ๆ กันว่า อุตสาหกรรมสตรีมมิ่ง มีแต่จะได้รับอานิสงส์ในช่วงการแพร่ระบาด Coronavirus เพราะในแต่ละประเทศต่างบังคับใช้กฎระเบียบให้ทุกคนต้องกักตัวอยู่ในบ้าน เพื่อลดความเสี่ยงการเพิ่มผู้ติดเชื้อไวรัสได้

Scroll to Top