สมาพันธ์ฯ รุดหารือระเบียบปฏิบัติการถ่ายทำกับผู้แทนกรมควบคุมโรคติดต่อ

RTBPF COVID19.

       นายวัชระ แวววุฒินันท์ นายกสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  พร้อมด้วยผู้แทนจากสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิทอล (ประเทศไทย) และตัวแทนสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ  ร่วมหารือกับ พญ.วลัยรัตน์ ไชยฟู ผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมควบคุมโรค

รวมด้วยผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ผู้แทนจากกระทรวงวัฒนธรรม และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอร่างมาตรการเพื่อพิจารณาสำหรับการถ่ายทำ ข่าว รายการประเภต่างๆ ละคร และอื่น ๆ ต่อทางคณะกรรมการ ศบค.

RTBPF COVID19(1)

       โดยการประชุมดังกล่าวจัดขึ้น เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564  ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพ.) โดยทางสมาพันธ์ฯ และตัวแทนจากสถานีโทรทัศน์จากช่องต่าง ๆ อาทิ บมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ช่องวัน 31 ไทยรัฐทีวี เนชั่นทีวี ได้นำเสนอร่างมาตรการเพื่อพิจารณาสำหรับการถ่ายทำรายการ ข่าว  และละคร  ต่อทาง กสทช. โดยมี พญ.วลัยรัตน์ ไชยฟู ผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมควบคุมโรคเป็นประธานในที่ประชุม

RTBPF COVID19(5)
RTBPF COVID19(4)

       ร่างมาตรการเพื่อพิจารณาดังกล่าว เกิดขึ้นเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในปัจจุบันที่ยังไม่คลี่คลาย และส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน รวมถึงผู้ประกอบการด้านรายการโทรทัศน์ที่ถึงแม้ว่าจะปฏิบัติตามมาตรการของทางรัฐบาลที่ผ่านมาอย่างเคร่งครัด แต่ยังมีความไม่สอดคล้องต่อสถานการณ์ความเป็นจริง ในการปฏิบัติงานด้านวิชาชีพสื่อ และกระทบต่ออุตสาหกรรมสร้างคอนเทนท์ในภาพรวม ดังนั้นจึงมีการนำเสนอร่างมาตรการเพื่อพิจารณาแนวทางการทำงานภายใต้มาตรการความปลอดภัยจากโรคโควิด -19 สำหรับการผลิตข่าว รายการประเภทต่างๆ และละคร เพื่อนำเสนอให้ทางศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ในการพิจารณาต่อไป

RTBPF COVID19(3)
RTBPF COVID19(2)
Scroll to Top