สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563

RTBPf 2020 Annual meeting1

       เมื่อวันศุกร์ที่  27 พฤศจิกายน 2563  สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์   ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563  ขึ้น ณ ห้องประชุมชมัยมรุเชฐ  ชั้น 3  สโมสรกองทัพบก ถนนวิภาวดี  เวลา 13.00-15.30 น. 

      โดยมีคณะกรรมการและสมาชิกของสมาพันธ์เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  พร้อมทั้ง คุณจำนรรค์  ศิริตัน หนุนภักดี  และ คุณเขมทัตต์  พลเดช    นายกกิตติมศักดิ์ทั้ง 2 ท่านด้วย     สาระสำคัญในการประชุมนี้คือการแถลงผลการดำเนินงานในปี 2563 ที่ผ่านมา และ การนำเสนอแผนงานของปี 2564  โดย นายวัชระ แวววุฒินันท์  นายกสมาพันธ์ฯ   รวมทั้งมีการลงคะแนนเสียงรับรองการเลือกตั้ง คณะกรรมการเพิ่มเติม 2 ประเภท คือ 

  • ประเภท “กรรมการผู้ก่อตั้งสมาพันธ์ฯ” 1 ตำแหน่ง ซึ่งได้แก่ นางสาวปฏิมา  ตันติคมน์  
RTBPf 2020 Annual meeting01

 

  • ประเภท “คณะกรรมการ” 6 ตำแหน่ง  ซึ่งได้แก่
  1. นายผาติยุทธ ใจสว่าง  ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่  บมจ. อสมท. (ช่อง MCOT 30)
RTBPf 2020 Annual meeting02

         

         2. นายภาณุชัย  เหตระกูล  ศรีนวลนัด   ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ บมก. ดีเอ็นบรอดคาสท์ (ช่อง NEW 18)

RTBPf 2020 Annual meeting03

         

         3. นายสมเกียรติ  บุญศิริ  Senior Vice President บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้งคอร์ปอเรชั่น  (ช่อง Nation 22)

RTBPf 2020 Annual meeting04

     

         4. ดร.สุดารัตน์  ดิษยวรรธนะ  จันทราวัฒนากุล   รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. สถานีไทยโทรทัศน์  ไทยพีบีเอส

RTBPf 2020 Annual meeting05

 

         5.คุณศิริ  บุญพิทักษ์เกศ   กรรมการผู้จัดการใหญ่  บจก. อมรินทร์ เทเลวิชั่น(ช่อง อมรินทร์ทีวี 34)

RTBPf 2020 Annual meeting06

 

         6. นายเอก  ปัญญาสีห์   หัวหน้าฝ่ายการตลาดคอนเทนต์และสื่อสารแบรนด์ บมจ.ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย)  

 

RTBPf 2020 Annual meeting07
RTBPf 2020 Annual meeting2
RTBPf 2020 Annual meeting3
RTBPf 2020 Annual meeting4
RTBPf 2020 Annual meeting5
Scroll to Top