“จำนรรค์” นายกกิตติมศักดิ์ของสมาพันธ์ฯ ได้รับรางวัลเกียรติยศด้านโทรทัศน์

Nataraja 11 Honour Radio Award

       ในการประกาศผลรางวัล “นาฏราชครั้งที่ 11”  เมื่อวันเสาร์ที่  12 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา นอกจากรางวัลต่างๆ ทางด้านวิทยุ  และ โทรทัศน์ ที่มีการประกาศกัน 25 รางวัลแล้ว  ยังมีการประกาศรางวัลสำคัญคือ “รางวัลเกียรติยศด้านโทรทัศน์” อีกด้วย  ซึ่งในปีนี้  คุณจำนรรค์ ศิริตัน หนุนภักดี  นายกกิตติมศักดิ์ของสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  ได้รับเกียรติให้ได้รับรางวัลนี้ไปโดยมี                        นายเขมทัตต์  พลเดช  อดีตนายกสมาพันธ์ฯ  เป็นผู้มอบให้

        ซึ่งคุณจำนรรค์ได้กล่าวหลังรับรางวัลนี้ว่า    “ดิฉันโชคดีที่เกิดมาแล้วได้ทำงานที่ตนเองรักมาจนปัจจุบันนี้  และได้ตั้งปณิธานว่าเราจะทำสิ่งที่ดีที่สุด ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อผู้ชมของเรา  สิ่งที่ดิฉันได้ทำมาโดยตลอดนี้ได้พิสูจน์แล้ว  จากการที่พี่น้องเพื่อนฝูงร่วมวงการเห็น และมอบรางวัลนี้ให้กับดิฉันในวันนี้”  และได้ทิ้งท้ายว่า   “และดิฉันคิดว่าจะทำสิ่งที่ตัวเองตั้งใจจนกว่าจะสิ้นลมหายใจค่ะ”.

Scroll to Top