ประชุมกรรมการสมาพันธ์ฯ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563

Meeting 7-2563 (01)

                           เมื่อวันอังคารที่ 20 ตุลาคม  2563  ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  ครั้งที่ 7  ประจำปี 2563 ขึ้น ณ ชั้น 1 อาคาร 9 สำนักงานไทยรัฐทีวี 

                             โดยมี คุณวัชระ  แวววุฒินันท์  นายกสมาพันธ์ฯ  เป็นประธานในการประชุม  พร้อมด้วยอุปนายก 3 ท่าน คือ  คุณชวรงค์   ลิมป์ปัทมปาณี,  คุณเดียว  วรตั้งตระกูล, คุณวิบูลย์  ลีรัตนขจร   และคณะกรรมการท่านอื่นๆ   ร่วมด้วยนายกกิตติมศักดิ์คนที่ 2  คุณเขมทัตต์  พลเดช  ให้เกียรติเข้าประชุมด้วย 

Meeting 7-2563 (02)

                          การประชุมครั้งนี้ได้มีการแจ้งถึงการจดทะเบียนคณะกรรมการชุดใหม่  รวมทั้งสรุปผลประกอบการของการจัดงาน “นาฏราชครั้งที่ 11”  และที่สำคัญคือ  การแถลงทิศทางการดำเนินการของคณะกรรมการชุดปัจจุบัน   เพื่อประโยชน์ของสมาชิก และเพื่อสร้างความเป็นปึกแผ่นของสมาพันธ์ฯ เป็นหลัก  

                       ปิดท้ายด้วยการนัดหมายการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2563  ในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน  2563  ที่สโมสรทหารบก  ถนนวิภาวดี  เวลา  12.00-16.00 น.

Meeting 7-2563 (0)
Meeting 7-2563 (06)
Meeting 7-2563 (07)
Meeting 7-2563 (03)
Meeting 7-2563 (08)

Scroll to Top