เขมทัตต์ พลเดช อำลาตำแหน่งนายกสมาพันธ์ฯ

อำลาตำแหน่งนายกสมาพันธ์ฯ-01

จากการที่คุณเขมทัตต์  พลเดช  ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.อสมท

ได้หมดวาระลงในวันที่  28  สิงหาคม 63  คุณเขมทัตต์  ซึ่งเป็นนายกสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  หรือ RTBPF  จึงได้มีหนังสือลาออกจากตำแหน่งนายกสมาพันธ์ฯ  แจ้งต่อคณะกรรมการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น

ในวันที่ 27 สิงหาคม 63    คณะกรรมการสมาพันธ์ นำโดย คุณวัชระ  แวววุฒินันท์ รักษาการนายกสมาพันธ์ฯ  , คุณพีรธน  เกษมศรี  ณ อยุธยา  อุปนายก,  คุณเดียวว  วรตั้งตระกูล  อุปนายก, คุณอรุโณชา  ภาณุพันธ์, คุณชวรงค์  ลิมป์ปัทมปาณี,  คุณสุรพล  พีรพงศ์พิพัฒน์ , คุณนิมะ  ราซาดี, คุณวิบูลย์  ลีรัตนขจร  และ คณะกรรมการของสมาพันธ์  รวมทั้งผู้แทนสถานี  ได้เข้าพบและมอบกระเช้าอำลาตำแหน่งแก่คุณเขมทัตต์  ณ ชั้น 6  อาคารอำนวยการ  อสมท. 

อำลาตำแหน่งนายกสมาพันธ์ฯ-02
อำลาตำแหน่งนายกสมาพันธ์ฯ-03
อำลาตำแหน่งนายกสมาพันธ์ฯ-04
Scroll to Top