กสทช.มีมติเห็นชอบเรียงช่องทีวีดิจิทัลฉบับใหม่

          ความคืบหน้าล่าสุด ที่ประชุมบอร์ด กสทช.มีมติเห็นชอบแนวทางการจัดเรียงช่องทีวีดิจิทัลฉบับใหม่ โดยให้คงหมายเลขช่องดิจิทัลทีวีเดิมเพื่อกันความสับสนของประชาชน เตรียมเปิดรับฟังความคิดเห็นทันที รองรับคำสั่งตัดสินของศาลหากมีการเปลี่ยนแปลงต้องกระทบน้อยที่สุด ล่าสุด พ.อ.นที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. เปิดเผยว่าวันนี้ที่ประชุมบอร์ด กสทช. ได้มีมติเห็นพ้องกับคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ที่ทำการเสนอประกาศแนวทางการจัดเรียงช่องทีวีดิจิทัลฉบับใหม่ ยึดหลักการตามการประชุมเปิดรับฟังความคิดเห็นวงย่อย หรือ Focus Group ทั้ง 2 ครั้งก่อน

นักวิชาการ ชี้ กสทช. ต้นเหตุวุ่นวายเรียงช่องทีวีดิจิทัลใหม่

            ซึ่งให้คงช่องทีวีดิจิทัลไว้ที่หมายเลข 11-36 เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนกับประชาชน ส่วนหมายเลข 1-10 และตั้งแต่หมายเลข 37 เป็นต้นไปอนุญาตให้ผู้ประกอบการเคเบิลทีวี ทีวีดาวเทียม สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้แต่มีเงื่อนไขบางส่วน รวมถึงให้ยกเลิกการจัดหมวดหมู่ ให้เป็นเสรีในการปฎิบัติต่อผู้ประกอบการ

           สำหรับขั้นตอนต่อไป ทาง กสทช.จะนำร่างประกาศแนวทางการจัดเรียงช่องฉบับใหม่ โพสต์ขึ้นเว็บไซต์เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน รวมถึงให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทำการศึกษาเป็นระยะเวลา 30 หากมีข้อเสนอใดก็สามารถส่งกลับมาได้ทั้งทางออนไลน์ และทางไปรษณีย์ จากนั้นจะนำไปจัดทำข้อสรุปให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณา เพื่อเสนอเข้าสู่ที่ประชุมบอร์ด กสทช.อีกครั้งหนึ่ง

            อย่างไรก็ตามการประกาศใช้จะต้องรอคำพิพากษาตัดสินของศาลปกครองสูงสุดในวันที่ 25 กันยายน 2563 ก่อน หากผลเป็นอย่างไรก็ให้นำมาพิจารณาประกอบในขั้นตอนสุดท้ายด้วย หากศาลฯ มีความเห็นพ้องไปกับแนวทางการเรียงช่องเดิมก็ไม่จำเป็นต้องประกาศใช้ฉบับใหม่

 

                                                                                                                 ขอขอบคุณข่าวจาก PPTV Online

Scroll to Top