สมาพันธ์ฯ เดินสายพบผู้บริหารสถานี ช่อง 7

connection

           เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563   สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์นำโดย  วัชระ  แวววุฒินันท์    นายกสมาพันธ์ฯ    ได้เข้าพบผู้บริหารของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 HD คือ 

       คุณสมเกียรติ  เจริญภิญโญยิ่ง รองกรรมการผู้จัดการ และ คุณนาฏนภางค์ จงสมจิต  รองกรรมการผู้จัดการ  บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ  จำกัด ณ ห้องประชุมชั้น 1  อาคาร 2  เพื่อแนะนำตัว  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และเชื่อมความ สัมพันธ์เพื่อความร่วมมือในการดำเนินงานต่างๆ ของสมาพันธ์ฯ ในปี 2564 

connection1
connection2
connection3
connection4
Scroll to Top