กิจกรรม RTBPF

RTBPF-NBTC00

สมาพันธ์ฯ และตัวแทนสถานีหารือมาตรการการถ่ายทำกับ กสทช.

            เมื่อวันพุธที่  23 มิถุนายน 2564   สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเส …

สมาพันธ์ฯ และตัวแทนสถานีหารือมาตรการการถ่ายทำกับ กสทช. Read More »

RTBPF COVID19.

สมาพันธ์ฯ รุดหารือระเบียบปฏิบัติการถ่ายทำกับผู้แทนกรมควบคุมโรคติดต่อ

       นายวัชระ แวววุฒินันท์ นายกสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกร …

สมาพันธ์ฯ รุดหารือระเบียบปฏิบัติการถ่ายทำกับผู้แทนกรมควบคุมโรคติดต่อ Read More »

พิธีบันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือ (MOU)

สมาพันธ์ฯ และ คณะวารสารศาสตร์ มธ. จับมือร่วมกันสร้างสรรค์ด้านวิชาชีพและวิชาการ

         วันที่ 24 มีนาคม 2564   คุณวัชระ แวว …

สมาพันธ์ฯ และ คณะวารสารศาสตร์ มธ. จับมือร่วมกันสร้างสรรค์ด้านวิชาชีพและวิชาการ Read More »

MOU

สมาพันธ์ฯ ขยายความร่วมมือในการพัฒนาวิชาชีพ กับคณะวารสารศาสตร์ ธรรมศาสตร์

       เป็นหนึ่งในการขยายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาของ สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิท …

สมาพันธ์ฯ ขยายความร่วมมือในการพัฒนาวิชาชีพ กับคณะวารสารศาสตร์ ธรรมศาสตร์ Read More »

RTBPf 2020 Annual meeting1

สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563

       เมื่อวันศุกร์ที่  27 พฤศจิกายน 2563  สมาพัน …

สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 Read More »

Radio-Award 01

“เปิ้ล-หัทยา” เป็นตัวแทนสมาพันธ์ฯ มอบรางวัลด้านวิทยุแก่ผู้ได้รับการตัดสินงาน “นาฏราช ครั้งที่ 11”

       ควันหลงจากงานการประกาศรางวัล “นาฏราชครั้งที่ 11” ที่จัดไปเรียบร้อยแล้วเมื …

“เปิ้ล-หัทยา” เป็นตัวแทนสมาพันธ์ฯ มอบรางวัลด้านวิทยุแก่ผู้ได้รับการตัดสินงาน “นาฏราช ครั้งที่ 11” Read More »

Scroll to Top