สมาพันธ์ฯ x CEA

สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA พร้อมด้วย องค์กรเครือข่ายพันธมิตร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ นำโดย คุณสุรพล พีรพงศ์พิพัฒน์ ที่ปรึกษาสมาพันธ์ฯ และคุณอัญชนก แข็งแรง กรรมการและเลขานุการ เป็นผู้แทนสมาพันธ์ฯ เมื่อวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566 เพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยผ่านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และ ผลักดัน Soft Power ของไทยให้ก้าวสู่สากล

เสวนา Soft Power

สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม จัดงานเสวนา การส่งเสริมอำนาจละมุน (Soft Power) ผ่านละครไทยเรื่อง “หมอหลวง” เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 ณ กระทรวงวัฒนธรรม โดยมี คุณเขมทัตต์ พลเดช นายกสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เป็นตัวแทนวิชาชีพสื่อ เข้าร่วมเสวนา เพื่อผลักดัน content ดีๆ ของไทย ให้เป็น Soft Power ระดับโลกให้มากขึ้น

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15:00-16:30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  โดยมีนายวัชระ แวววุฒินันท์ รักษาการ นายกสมาพันธ์ฯ เป็นประธานในการประชุม

ประชุมคณะกรรมการสมาพันธ์ฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  หรือสมาพันธ์ฯ ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการสมาพันธ์ฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ขึ้น เมื่อวันที่ 26 มกราคมที่ผ่านมา ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยการประชุมครั้งนี้ มีเนื้อหาสาระที่สำคัญหลายประการ ได้แก่

สมาพันธ์ฯ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ขึ้น เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.30-17.00 น. ณ ชั้น 6 อาคารปฏิบัติการวิทยุและโทรทัศน์ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และผ่านทางระบบ Zoom โดยมีคุณวัชระ แวววุฒินันท์ นายกสมาพันธ์ฯ เป็นประธานในการประชุม ร่วมด้วยคุณวีรินทร์ อรวัฒนพันธุ์ ผู้จัดการสมาพันธ์ฯ

CEA 5

สมาพันธ์ฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ครั้งที่ 2 /2564

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา คุณเขมทัตต์ พลเดช นายกกิตติมศักดิ์ สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พร้อมด้วยคุณวีรินทร์  อรวัฒนพันธุ์ ผู้จัดการสมาพันธ์ฯ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ครั้งที่ 2/2564  โดยมีรองนายกรัฐมนตรี คุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ เป็นประธานในที่ประชุม

meeting 1

สมาพันธ์ฯ เปิดการประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 4 ประจำปี 2564

สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ได้เปิดการประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 4 ประจำปี 2564 ขึ้น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม ที่ผ่านมา โดยยังคงเป็นการประชุมในระบบออนไลน์ (Zoom) ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19  โดยการประชุมในครั้งนี้มีเนื้อหาที่สำคัญคือการสรุปการจัดงานและภาพรวมทั้งหมดของการประกาศผลรางวัลนาฏราชครั้งที่ 12 ซึ่งประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี ด้วยความร่วมมือร่วมใจจากทุก ๆ ฝ่าย โดยจะได้มีการจัดเตรียมงานสำหรับงานนาฏราชครั้งที่ 13 ต่อไป

Nataraja..4

สมาพันธ์ฯ เปิดการประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 3 ประจำปี 2564

สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ได้เปิดการประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 ขึ้น เมื่อวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม ที่ผ่านมา โดยยังคงเป็นการประชุมในระบบออนไลน์ (Zoom) ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19   โดยในการประชุมครั้งนี้มีเนื้อหาสำคัญคือ เรื่องการกำหนดวันจัดงานประกาศผลรางวัลนาฎราชครั้งที่ 12 ประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564 เวลา 15.00-17.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ช่องเวิร์คพอยท์หมายเลข 23

Nataraja1.

สมาพันธ์ฯส่งท้ายการมอบรางวัลที่ 39 งานนาฏราช ด้วยรางวัลเกียรติยศด้านโทรทัศน์

    ถือเป็นการส่งท้ายปิดฉากการเดินสายมอบรางวัลนาฏราชครั้งที่ 12  ประจำปี 2563 ได้อย่างสวยงาม สมบูรณ์แบบ และน่าประทับใจ กับรางวัลที่ 39 ซึ่งถือเป็นรางวัลสุดท้ายของปีนี้ ให้แก่ ผศ.ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล  กับ “รางวัลเกียรติยศด้านโทรทัศน์”   โดย คุณวัชระ แวววุฒินันท์ นายกสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พร้อมด้วย คุณวีรินทร์ อรวัฒนพันธุ์ ผู้จัดการสมาพันธ์ฯ ได้เดินทางมามอบรางวัลดังกล่าว ณ บ้านพักของ  ผศ. ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล ที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา  โดยท่านได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการสมาพันธ์ฯ ที่ให้เกียรติมอบรางวัลเกียรติยศในครั้งนี้ให้กับตนเอง   และ ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจในชีวิตการทำงานเป็นอย่างยิ่ง

Scroll to Top