สมาพันธ์ฯ จัดการประชุมครั้งแรกของปี 2564

Annual meeting 1.2564 no.4

         เมื่อวันพุธที่ 13 มกราคม 2564  สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  ได้จัดให้ มีการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1 /2564  ขึ้น ณ  ห้องประชุม  21 ชั้น1 อาคาร 2 ของสถานี โทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7HD เมื่อเวลา 14.30 น.

        ทั้งนี้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส   โคโรน่า หรือ โควิด-19   จึงได้จัดให้เป็นการประชุมผ่านระบบ Zoom เพื่อความปลอดภัย และ ป้องกันการติดต่อ  โดยมีคณะ กรรมการหลายท่านได้ใช้การประชุมผ่านระบบ Zoom นี้ และ สามารถจัดการประชุมได้เสร็จสิ้นลงในเวลาประมาณ  16.30 น. 

Annual meeting 1.2564 no.1
Annual meeting 1.2564 no.5
Annual meeting 1.2564 no.2
Scroll to Top