สมาพันธ์ฯ เปิดการประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 3 ประจำปี 2564

Nataraja..4

สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ได้เปิดการประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 ขึ้น เมื่อวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม ที่ผ่านมา โดยยังคงเป็นการประชุมในระบบออนไลน์ (Zoom) ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19   โดยในการประชุมครั้งนี้มีเนื้อหาสำคัญคือ เรื่องการกำหนดวันจัดงานประกาศผลรางวัลนาฎราชครั้งที่ 12 ประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564 เวลา 15.00-17.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ช่องเวิร์คพอยท์หมายเลข 23

โดยในการประชุมครั้งนี้มีเนื้อหาสำคัญคือ เรื่องการกำหนดวันจัดงานประกาศผลรางวัลนาฎราชครั้งที่ 12 ประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564 เวลา 15.00-17.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ช่องเวิร์คพอยท์หมายเลข 23 โดยทางบริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบงานด้านโปรดักชั่น และดำเนินการถ่ายทำ ณ สตูดิโอของเจ เอส แอล และไม่มีการจัดงานแถลงข่าว แต่จะเป็นการแจกข่าวให้กับสื่อมวลชนได้รับทราบแทน โดยในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการนำเสนอรายชื่อผู้เข้าชิงรางวัลเกียรติยศด้านวิทยุและด้านโทรทัศน์รวมทั้งสิ้น 18 ท่าน นอกจากนี้ ยังได้มีการสรุปถึงรางวัล Drama Series of The Year ที่มีผู้ส่งผลงานจากแพลตฟอร์มออนไลน์รวม 3 เรื่องได้แก่ แปลรักฉันด้วยใจเธอ เรื่อง Voice in The Rain เสียงรักในสายฝน และเรื่องเสียดาย  เรื่องกฎกติกาต่าง ๆ ว่า จะเป็นการโหวตผ่านทางเวบไซค์ http://natarajaawards2021.com และทางระบบ SMS 4194303  โดยเริ่มโหวตตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม – 10 กันยายน 2564  ส่วนรูปแบบการจัดงานนาฏราชยังคงเป็นตามแบบที่ประชุมรับทราบ โดยเน้นให้มีความกระชับและจำกัดคนเข้าร่วมงานให้น้อยที่สุด เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยจากสถานการณ์โควิด -19

Nataraja..3

และได้มีการแจ้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงกรรมการ จำนวน 1 ท่าน คือคุณ                           สุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล จากองค์การกระจายเสียงและการแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท)เนื่องจากครบวาระในตำแหน่ง และทางสถานีได้เสนอ คุณณัฐพงษ์ จารุวรรณพงศ์  รองผู้อํานวยการ ส.ส.ท. ด้านการมีส่วนร่วม เข้าร่วมเป็นคณะทํางานกรรมการสมาพันธ์ฯ คนต่อไป

Nataraja..2

รวมถึงที่ประชุมได้มีการรายงานการดำเนินงานของสมาพันธ์ฯ ในรูปแบบต่างๆ อาทิ การเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือมาตรการการดําเนินกิจการภายใต้ภาวะการระบาดของโควิด-19 ร่วมกับสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ สมาคมผู้บริหารการผลิตภาพยนตร์ต่างประเทศ  การร่วมเป็นวิทยากรงานเสวนาวิชาการออนไลน์ กับ คณะวารสารศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมถึงการเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นกับสํานักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) เป็นต้น

โดยกำหนดให้มีการประชุมสมาพันธ์ฯ ครั้งต่อไป (ครั้งที่ 4)   ในวันพฤหัสบดีที่   7  ตุลาคม  2564 เวลา 14.30 – 16.00 น.

Scroll to Top