สมาพันธ์ฯ เปิดการประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

RTBPF Meeting2-1

       สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ได้เปิดการประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ 2564 ขึ้น เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม ที่ผ่านมา โดยเป็นการประชุมผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM) เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือโควิด -19 การประชุมในครั้งนี้ นับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีแก่สมาพันธ์ฯ เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากสมาพันธ์ฯ ได้มีโอกาสต้อนรับกรรมการใหม่ ที่มาจากแพลตฟอร์มออนไลน์ ถึงสามกลุ่มด้วยกัน ได้แก่ WE TV, VIU THAILAND และ iQIYI

RTBPF Meeting2-2

ซึ่งถือได้ว่าเป็นการขยายฐานกลุ่มสมาชิกให้มีศักยภาพที่เข้มแข็งมากขึ้น สามารถครอบคลุมทั้งออฟไลน์และออนไลน์ นอกจากนี้ยังได้มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการอีก 1 ท่าน ได้แก่ คุณสุบัณฑิต สุวรรณนพ  รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักผังรายการ บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) แทน คุณนิมะ ราซิดี ที่ได้ลาออกจากสมาพันธ์ฯ โดยเนื้อหาการประชุมที่สำคัญคือเรื่องการจัดงานมอบรางวัลนาฏราชประจำปี 2563 ซึ่งกำหนดให้จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564 ทางช่อง WORKPOINT TV โดยมีการมอบรางวัลทั้งสิ้นรวม 39 รางวัล และจะจัดให้มีการแถลงข่าวออนไลน์ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ จะเป็นการจัดงานในรูปแบบใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ที่ทุกฝ่ายต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและระมัดระวังอย่างสูงสุด ภายใต้ CONCEPT  ก้าวสู่ วิถีใหม่ ด้วยใจผูกพัน “STEP TO THE NEW AND STILL TOGETHER”     เป็นการสื่อถึงวิถีใหม่ในรูปแบบการจัดงานที่เป็น VISUAL CELEBRATION และด้วยใจที่ผูกพันคือความร่วมมือของสมาชิกในการประกาศผลรางวัลและมอบความสุขแก่ผู้ชมของเราที่ผูกพันกันมานาน

       นอกจากนี้ในที่ประชุมยังได้มีการสรุปถึงการดำเนินงานที่ผ่านมาของสมาพันธ์ฯ จนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการผลักดันมาตรการเพื่อกลุ่มสมาชิกในเรื่องการผ่อนปรนการถ่ายทำในกองถ่าย ต่อ กสทช.จนกระทั่งเป็นผลสำเร็จด้วยดี รวมถึงการเข้าร่วมประชุมหารือกับหน่วยงานต่างๆ  ในหัวข้อเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มสมาชิก ตลอดจนการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำต่าง ๆ ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นให้คนสายวิชาชีพและสายวิชาการ สามารถเชื่อมต่อองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน สามารถสร้างมิติใหม่และพัฒนาคนในวงการวิชาชีพสื่อให้ก้าวหน้าไปอีกขั้น

โดยกำหนดให้มีการประชุมสมาพันธ์ฯ ครั้งต่อไป ในวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 14.30 – 16.00 น.

.

Scroll to Top