เสวนา “จาก Local สู่ Global” ฝันไกลไปได้จริงหรือไม่?

22 มิถุนายน 2567 สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ โดยคุณเขมทัตต์ พลเดช นายกสมาพันธ์ฯ ร่วมกับ คุณอิศรา เปี่ยมพงศ์สานต์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเครือข่ายอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CEA) ได้จัดงานเสวนาในหัวข้อ “จาก Local สู่ global” ฝันไกลไปได้จริงหรือไม่? โดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์ตรงในการผลิตคอนเทนต์ให้กับตลาดสากล
⭐️คุณยุพา เพ็ชรฤทธิ์ ผู้สร้างสรรค์สารคดีไปสู่ระดับโลก
⭐️คุณชุดาภา จันทเขตต์ ผู้กำกับและผู้จัดละครหมอหลวง
⭐️คุณกนกพร ปรัชญาเศรษฐ ผู้จัดการ​ WeTV ประจำ​ประเทศไทยและประธานเจ้าหน้าที่การตลาดและการขาย​ เทนเซ็นต์ ประเทศไทย
⭐️ดำเนินการเสวนาโดย คุณแคน อติรุจ กิตติพัฒนะ
เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง แนวคิด วิธีการผลักดันคอนเทนต์ไทยๆ ที่นำเสนอผ่านวัฒนธรรมและวิถีความเป็นไทย ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ อันเป็น soft power ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในอนาคต

Scroll to Top