สมาพันธ์ฯ ร่วมลงนามความร่วมมือกับ ป.ป.ช.

สมาพันธ์ฯ ร่วมลงนามความร่วมมือกับ ป.ป.ช.

       เมื่อวันที่  20 สิงหาคม   นายธาราวุฒิ  สืบเชื้อ  กรรมการสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์    เป็นตัวแทนในการลงนามบันทึกความร่วมมือกับ

        สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (ป.ป.ช.)  ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กร สมาคม มูลนิธิ หน่วยงานด้านสื่อสาร และภาคอุตสาหกรรมบันเทิง จำนวน 24 หน่วยงาน เพื่อสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต   ณ ห้องนนทบุรี  อาคาร ป.ป.ช.    จ.นนทบุรี   โดยมี  พล.ต.อ.วัชรพล  ประสารราชกิจ  ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธาน.

Scroll to Top